dvojkoše do 50 cm skříňky

dvojkoše určené do spodní skříňky kuchyně o šířce 50 cm