dvojkoše do 60 cm skříňky

dvojkoše určené do spodní skříňky kuchyně o šířce 60 cm