Informační podlahové stojany s opěrkou na tiskoviny, katalogy, letáky, noviny....