dvojkoše do 30 cm skříňky

dvojkoše určené do spodní skříňky kuchyně o šířce 30 cm