dvojkoše do 40 cm skříňky

dvojkoše určené do spodní skříňky kuchyně o šířce 40 cm